प्रमाणपत्रहरू

 • Quality management system certification
  गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली प्रमाणीकरण
 • Occupational health and safety management system certification
  व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली प्रमाणीकरण
 • Environmental Management System Certification
  पर्यावरण व्यवस्थापन प्रणाली प्रमाणीकरण
 • Transmission line tower inspection report (500kv)
  प्रसारण लाइन टावर निरीक्षण रिपोर्ट (500kv)
 • steel pipe pole inspection report (220kv)
  स्टील पाइप पोल निरीक्षण रिपोर्ट (220kv)
 • Steel pipe bracket inspection report (500kv)
  स्टिल पाइप कोष्ठक निरीक्षण रिपोर्ट (500kv)